Thêm vào giỏ hàng
Tên sản phẩm Giá thành Số lượng đặt Thành tiền
THT01 - Tràng hạt đá ngọc xanh 540.000VNÐ/cái 540.000VNÐ